2.9 Antal medlemmar

Medlemsutvecklingen i logen under 100 år.

Startåret 1921 börjar med 59 medlemmar och sedan har logen en årlig medlemsökning fram till 1955 (171 st).

Därefter minskar medlemsantalet kontinuerligt till 1978 (119 st).

Stabil medlemsökning fram till 1996 (163 st) för att återigen minska till 2018 (130 st).

Antalet medlemmar 2019-12-31 uppgår till 131 st.

 

 

Åldersutveckling av medlemmar. Äldsta & yngsta under tjugo år.

2000–2008 John Eklund född 1917/Krister Eriksson född1967
2009–2012 John Eklund född 1917/Fredrik Lefvert född 1987,
2013–2020 Sven-Olov Amundson född 1921/Fredrik Lefvert född 1987