2.8 Ekonomi

Medlemsavgifter

 

Odd Fellow B 84 Österskär –
Medlemsavgift
Årtal mån Månadsavg kr Årsavg kr Veteran = medlem i loge 25 år
1921  06 5 60
1927  01 4 48
1928  07 3 36
1956  01 4 48
1964  01 5 60
1966  01 6 72
1969  01 7 84
1972  01 8 96
1975  01 10 120
1976  01 12,5 150
1981  01 25 300
1982  01 27 320
1986  01 33 395 Veteran över 70 år betalar 80 kr (storlogeavgift)
1990  01 40 480 Veteran över 70 år betalar 80 kr (storlogeavgift)
1992  01 50 595 Veteran över 70 år betalar halv avgift 235+100 = 335 kr
1996  01 55 650 Veteran över 70 år betalar  halv avgift 250+110= 360 kr
2002  01 56 670 Veteran över 70 år betalar halv avg + storlogeavg 420 kr
2003  01 56 675 Veteran över 70 år betalar halv avg + storlogeavg 425 kr
2004  01 57 685 Veteran över 70 år betalar 520 kr
2005  01 73 875
2008  01 80 950 Veteran över 70 år betalar 567 kr
2011  01 83 1000
2012  01 83 1000 1000 kr betalas av alla, utom de som var Veteraner och fyllda 70 år vid utgången av 1995.  (3 Brr)
2019  01 85 1000

 

1921 började månadsavgiften för bröderna på 5 kr/mån (60 kr/år) och sänktes sedan 1927 till 4 kr/mån och därefter till 3 kr/mån från juli 1928 (36 kr/år).

Månadsavgiften 3 kr höll sig i hela 27,5 år fram till 1956 då den höjdes till 1921 års nivå 5 kr (+67%)

Härefter höjdes succesivt avgiften med någon krona under 1960- och 70-talen.

Först 1981 ökade månadsavgiften med 100% från året innan, dvs från 12,50 kr till 25 kr.

1992 hade avgiften fördubblats från 1981, dvs på 11 år och var nu 50 kr/mån (600 kr/år)

2005 gjordes återigen en rejäl höjning till 73 kr/mån från 57 kr/mån året före dvs +16 kr (+28%).

2011 gjordes den senaste höjningen och då fastställdes ”årsavgiften” till 1.000 kr dvs 83 kr/mån som senare justerades till 85 kr/mån för 2019.

2020 är avgiften oförändrad 85 kr/mån och 1.000 kr/år.

Under dessa 100 år som logen funnits har Veteraner (= 25 års medlemskap) och som fyllt 70 år haft en lägre avgift.

Fram till 1992 betalade en Veteran som fyllt 70 år endast Storlogeavgift, som då var 80 kr/år.

Under 1992 infördes halv medlemsavgift + storlogeavgift för Veteraner  (235 kr +100 kr = 335 kr medan övriga bröder betalade 595 kr)

Halv logeavgift + storlogeavgift  för Veteraner gällde sedan fram till 2012, då hel avgift (1.000 kr/år) infördes för alla bröder, utom de som var Veteraner och fyllda 70 år vid utgången av 1995. (Gällde då 3 bröder).

Invignings och gradavgifter

 Invigning och Gradavgifter
Årtal Invigning Grad I Grad II Grad III
1921 50 30 30 40
1923 60 30 30 50
1924 55 35 35 40
1926 50 30 30 40
1951 75 50 50 50
1977 100 100 100 100
1986 200 200 200 200
2004 300 300 300 300

Lokalhyra

1921- -1932: Hyresfritt!!

1933- – : Lokalhyran under andra halvan av 1930-talet, under 1940-talet och första halvan av 1950-talet.

1955- -1960 var årshyran för lokalen 240 kronor per månad eller 2880 kronor per år.

1960- -1971 var årshyran för lokalen 323 kronor per månad eller 3876 kronor per år.

1972- -1975 var årshyran för lokalen 485 kronor per månad eller 5820 kronor per år.

1976 var årshyran för lokalen 583 kronor per månad eller 7000 kronor per år.

1977- -1978 var årshyran för lokalen 650 kronor per månad eller 7800 kronor per år.

1979- -?? var årshyran för lokalen 800 kronor per månad eller 9600 kronor per år.

1985-10-09 Förhandling med hyresvärden om ett 5-årigt avtal där hyran höjs från 1.188 kr/mån (12.456 kr/år) till 1.583 kr/mån med indexklausul (18.996 kr/år + index). 1987-07-20 (Planerad ändring av lokaler med nytt kök, toaletter, mm) Årshyra 30.000 kr + 100% index,5-årsavtal. Hyresförhandlingen godkändes av bröderna 12 nov.

1988-04-23 Bygglov erhållits för Logeemblemet ”tre länkar” som ska sättas upp på gaveln av fastigheten som vetter mot Vammarsmålaån. Br Karl-Axel Claesson som informerade om tillverkningen gällande material och storlek och ombesörjde härefter framtagandet av logeemblemet som finns på fastighetens gavel upplyst kvällstid.

1988-10-23 Br SkM redovisade ombyggnadskostnader till dags dato på 73.026 kr och att totalkostnaden sannolikt skulle understiga 100.000 kr. Senare visade det sig att inga fler fakturor inkom och ett stort TACK riktades till de bröder som ekonomiskt och arbetsmässigt bidrog till att logen fick nytt kök, toaletter, recipiendrum mm

Insamlingar och ekonomiskt stöd i form av yttre välgörenhet

1960 företogs en insamling till tolv pojkar och andra nödlidande efter jordbävnings-katastrofen i Agadir. Det insamlade beloppet blev 350 kronor
Under åren 1993- -2012 görs insamlingar, normalt 2 gånger per år, till behövande i Valdemarsviks vänort Roija. Det totala insamlade beloppet uppgick till ca 28000 kronor.

1996 Logen skänkte 20965 kronor till Storlogens insamling till Livräddningsfartyget ”Odd Fellow”

Penninggåvor till Logen

1988 Logen erhöll en testamenterad summa på 20000 kronor efter avlidne Broder Nils Lundberg.
2005 Logen erhöll en testamenterad summa på 50000 kronor efter avlidne Broder Claes-Allan Birgersson. Pengarna skall förvaltas i en minnesfond som öronmärkts att användas till en ny Logelokal.

Övriga ekonomiska beslut

1966 Beslutades att sälja obligationer till ett värde av 41000 kronor och inköpa bank och industriaktier för samma belopp.