2.7 Klubbens verksamhet i stort

Under 1920-talet och framåt intogs brödramåltiderna vid gradgivningar och högtidsloger på Stora Hotellet i förhyrda lokaler.
Under år 1946 beslutades att brödramåltiderna skulle serveras i bankettsalen varför erforderlig utrustning inköptes.
I slutet av 1940-talet beslutades också att logekvällar, där gradgivning inte förekom, skulle ordnas med intressanta föredrag, musik, kåserier, reseberättelser och dyligt för att göra logekvällen ännu mer givande och locka till besök.
Under 1960 och 70-talet intogs brödramåltiden på Restaurang Guldnyckeln, men vid julloger och enstaka tillfällen serverades den beställda restaurangmaten i bankettsalen. Julbordet år 1972 serverades i bankettsalen och bröderna bjöds på detta till en kuvertavgift av 15 kronor.
Under många år ombesörjde Brr. Agne Nilsson och Inge Gustavsson maten och då tillagades densamma i logens kök till bröderna uppskattning.
Från år 1995 började logen med catering. Ansvarig matleverantör för detta var Sigmarie Birgersson fram till 2015.
2016 – 2020 tog Café & Restaurang Vammar Pia Nordsten hand om matleveranser till mycket stor belåtenhet.
Hur bröderna hanterade drycken vid logekvällarna, från bildandet av logen till dess klubbkommittén blev ett utskott i logen, har inte hittats någon historik om. Drycken införskaffas och tillhandahålls av klubbutskottet och från 2016 sker detta inom ramen för gällande serveringstillstånd.