2.6 Musiken i ritualerna

Från starten av logen till omkring slutet av 50-talet hade logen ett eget musikkapell som bestod av Brr Hjalmar Hagström, Gustav Cleve, Erik Olsson, Bror Lundberg, Edgar Björk, C.G. Sundius och Albert Wingmark.

Den 18 september 1941 inköptes en ny 5-pipig orgel från Nordfar & Co Lidköping till en kostnad av 5.000 kr.

Under åren 1960 – 1979 tjänstgjorde organist.

Nils Bokblad och ersättaren Nils-Göran Magnusson. Solosång framfördes ofta av Brr Bengt Magnusson och Alf Karlsson.

Under åren 1982-2000 tjänstgjorde Br Sven-Erik Jonsson som organist.

Br Per Schröder tjänstgjorde och under en tid som organist.

Vid högtidsloger och julloger är Syster Lena Stenhammar oss behjälplig.

Syster Lena var också en av initiativtagarna till att en manskör bildades. I Odd Fellow sammanhang, Österskärskören, i övriga tillfällen “Lenas Drängar”.

Organister “växer ju inte på träd” varför tekniken mer och mer kom in i logearbetet. Först via CD-spelare och från 2014 med dator vid pulpet för CM tekniske medhjälpare (ljud).