2.5 Utveckling/Förändring i logens verksamhet

Under åren 1921 till slutet 1977 var logens mötesdagar 1:a och 3:e helgfria torsdagen i månaden under september – maj samt sommarsammanträde 1.:a torsdagen under månaderna juni – augusti.

Fr.o.m. 1978 ändrades detta till 2:a och 4:e torsdagen i månaden.

Klädsel vid logesammanträde var frack. År 1948 ändrades tvånget att bära frack vid gradgivning i I och II graderna och efter beslut mars 1976 togs frack bort och ersattes med mörk kostym.

Vid flera tillfällen diskuterades närvaro samt nyrekrytering av medlemmar, ett spörsmål som än idag är lika aktuellt. Beslutades också att införa s.k. veteranafton och 1978 hölls första logemötet riktat till veteranerna.

Veteranafton är fortfarande än idag en “höjdarkväll”.

Vid millennieskiftet infördes att valÄM samlades innan i ordenssalen för genomgång av kvällens möte. Detta har idag utvecklats till att valÄM samlas en kväll, måndag eller tisdag, samma vecka som logesammanträdet äger rum.

Logen lät tillverka en ÖM-kedja som finansierades av klubbkassan. Den visade sig vara väldig tung och obekväm att bära varför den idag har monterats på en träplatta. Idag bär ÖM en betydligt smidigare kedja vid brödramåltiderna.