2.2 Namnet Österskär

En mycket mer segsliten fråga var namnfrågan. Den blivande logens namn hade varit under diskussion vid varje sammanträdes sedan den 19 november 1920, då frågan första gången framfördes, men ideligen bordlagts till sammanträdet den 31 mars 1921, då det definitivt beslutet fattades att antaga namnet Österskär. En kommitté bestående av bröderna S. Ählman, Gustaf Cleve och Joel Person hade vid något föregående sammanträde tillsatts för att framkomma med förslag i frågan. Kommittén hade stannat för fyra alternativ, nämligen Österskär, Österviken eller blott Viken samt Österlänk, varvid det förstnämnda vann rösternas flertal
Vid sammanträdet den 21 april 1921 antogs den blivande logens Österskärs sigill. Förslaget, som med smärre ändringar, vann Storlogens godkännande, hade uppgjorts av Ö. M. Br. S. J. Torgersruud, Linköping.