2.11 Jubileer

 • 10 år

Vid 10-års-jubileet upprättade logen en skrift. Beskrivningen av de första 10 årens verksamhet och jubileet framgår av kap 2.4

 • 25 år

Den 29 maj 1946 firade logen sitt 25-årsjubileum. Vid jubileumshögtiden i logesalen deltog 80 Bröder med representanter från storlogen, läger och inbjudna gäster. Det delades även ut veterantecken till 13 Bröder. Senare på kvällen samlades bröderna, inbjudna gäster, representanter från storlogen och läger till en jubileumsmiddag på Stora Hotellet.

I samband med jubileet skänktes 5 000:- kronor till Valdemarsviks köping fullmäktige, varav  3 000:- kronor utgöra en fond vid Samrealskolan och 2 000:- kronor till grundande av en skollovskoloni.

 • 40 år

Inför Logens 40-årsjubileum 1961 företogs en intern insamling till en gåva från Bröderna. Gåvan bestod i en pendyl. Jubiléet genomfördes lördagen den 29 april i Logelokalen med efterföljande middag på Stora Hotellet. Taffelunderhållning och dansmusik av Rosenqvists Duo från Norrköping.

 • 50 år

1971-02-18 Beslutades att högtidlighålla Logens 50-årsdag fredagen 1971-05-28. Br Hjalmar Hagström fick uppdraget att sammanfatta en betraktelse över de gångna 50 åren. Särskild inbjudan gick till de bröder som fyllt minst 67 år. för vilka Logen står för måltidskostnaden. Måltiden kommer att intas på restaurang Guldnyckeln. Klädsel högtidsdräkt.

1971-05-28 Fredag1971-05-28 Högtidlighölls Logen 84 Österskärs 50-årsdag. 49 närvarande Bröder medverkade på Högtidslogen samt på den efterföljande middagen på restaurang Guldnyckeln. Storlogen representerades av Andre Deputerade Storsire Erik Stark. Logens gäster, Ämbetsmän, Veteraner samt de bröder som uppnått pensionsåldern inbjöds att på Logens bekostnad medverka på Högtidslogen samt på den efterföljande middagen.

  • 60  år

1981-04-24 Logens 60-årsjublileum  

Intäkter Kostnader
Matbiljetter  75 st x 100 kr 7500,00 Mat/betjäning Bruksgården 5750,00
Försäljning av Förfriskningar 2830,00 Drycker (Vin-sprit-juice) 3113,25
Logebidrag Inbjudna gäster Musik 1375,00
13 st x 60 kr 780,00 Buss till Gusum 800,00
Överskott Klubbkassa 78,75
Summa Intäkter 11110,00 Summa kostnader 11110,00

 

 • 70 år

1991-04-20 Logens 70-års jubileum:  5000:- till Valdemarsviks scoutkår.

 • 75 år

Logens 75-års jubileum : Valdemarsviks Kyrka och Ringarums Värdshus
Ett album från jubileet skall finnas enl. protokoll 25/5.

 • 80 år

2000-09-14 fattade logen beslut om att fira 80-årsjubileum 5 maj 2001 och inbjuda Storsiren.

Br ÖM Alf Öhrman hälsade välkommen till Ordens Högtidsdag med Veteranteckenutdelning och 84 Österskärs 80-årsjubileum. Logen gästades av br ExSS Dag Wallén och br DSS Kjell Sjöström. Logen gästades också av Brr från logerna 19 Louis De Geer, 44 Sörmland, 104 Bråvalla, 117 Gustav V, 138 Norrköpingshus, 139 Ramunderhäll, 144 Aurora, 25 Orion samt HP Fredric Åman från BL 15 Stegeborg som uppvaktade Logen. Medverkande vid Högtidslogen var Lena Stenhammar och Österskärskören.

Br ExSS Dag Wallén delade ut Ordens Veterantecken för 25-årigt medlemskap till Brr Bernt Fröjdh, Lennart Ferm och Jahn Johansson.

Efter högtidligheterna i ordenssalen begav sig deltagarna till Restaurang Sjöhuset, där de möttes av Brr Michael Berglund och Johan Jacobsson.

Sedan alla tagit plats hälsade br CM Folke Jacobsson välkommen till bords och utbringade Hans Majestät Konungens skål. Br ÖM Alf Öhrman framförde ett tack till arrangörerna i jubileumskommittén och Br StRepr Lennart Ferm framförde Veteranernas tack. Under middagen tog br ExStRepr Bernt Fröjdh till orda och erinrade om Logens ”Lillebror” – br Karl Junge som fyllde 80 år. Efter gratulationer tackade br Karl för uppmärksamheten och erinrade logens Brr, varför Logen 84 Österskär låg honom speciellt varmt om hjärtat. Innan Roland Engdahls trio satte fart på de dansanta, tackade DSS Kjell Sjöström för maten. Eftersom det var hans första besök på Restaurang Sjöhuset påpekade han den vackra utsikten, som han genom sin bordsplacering hade fått njuta av. Han hade kunnat följa kvällens övergång från ljus sommarkväll till dunkel sommarnatt och skiftningarna i vattnet allteftersom timmarna gick. Deltagarantalet var 107 st.

 •  90 år

2011 firades logens 90 årsjubileum. En högtidsloge genomfördes i Valdemarsviks Kyrka varefter en jubileumsbankett genomfördes i Valdemarsviks Folkets Hus.

 • 100 år

Efter att ha deltagit i B 44 Sörmlands 100-årsjubileum föreslog bröderna Lars Fogelqvist och Håkan Hallgren att logen borde skapa någon form konto för att samla till en jubileumsgåva om 100 000 kr vid jubileum 1921. Logen beslutade att en sådan avsättning skulle göras så att logen fick ihop 50 000 kr och att logen skulle söka om bidrag med ytterligare 50 000 till jubileet.

Samma bröder föreslog sommaren 2016 att logen borde organisera en arbetsgrupp för att planera för ett jubileum med följande inriktning:

Målsättning

Dagen skall firas på ett sådant sätt att ingen i Ordens ledning skall vara ovetande om 84 Österskärs existens och dess karaktär. Likaså skall ingen Valdemarsviksbo efter denna dag vara ovetande om vad Odd Fellow är och i synnerhet 84 Österskär.

Genomförande

Detta skall uppnås genom ett välplanerat evenemang

 • Med tydlig ledning
 • Med professionell marknadsföring
 • Med en högtidlig högtidsloge
 • Med en knorr i form av en välgörenhetsinsats om 100.000 kr

Hösten 2017 konstituerades en arbetsgrupp bestående av främst ExÖM samt ÖM Göran Kvist och UM Håkan Sahlberg.

Arbetsgruppen leddes inledningsvis av Tjg ExÖM K-G Karlsson, senare av ExÖM Håkan Hallgren.

I planen för arbetsgruppens arbete ingick följande uppgifter:

 • Insamling av fakta genom studier i äldre dokument och protokoll från logemöten mm
 • Sammanställning av basdata
 • Redigering av ett underlag för en skrift
 • Iordningställande av ÖM-tavla baserad på tidigare ÖM-kedja
 • Ansöka om svensk fana hos Valdemarsviks kommun och Kungen
 • Nytt blad med logesång och historik
 • Planera för Jubileumshögtid och Jubileumsbankett
 • Marknadsföring av händelsen

Mars 2020 drabbades världen av en pandemi orsakad av viruset covid-19.
Myndigheterna utfärdade restriktioner för möten mm, vilket gjorde att all mötesverksamhet inom Odd Fellow tog en paus. Digitala möten genomfördes för att hålla nödvändig verksamhet i gång.

Aktivitet på 100-årsdagen

På 100-årsdagen samlades ca 20 bröder samt ÖM och UM vid R 107 Johann Lundberg på Kyrkogården i anslutning till den plats där ett antal av logens instiftare är begravda.
ÖM hälsade välkommen och Håkan H läste ett utdrag ur historiken och verksamheterna i vid instituering av logen 28 maj 1921.

ÖM och Håkan H samt ÖM och UM i R 107 Johanna Lundberg lade ner blomsterhyllningar.

Därefter samlades vi vid Träbåtsföreningen område å Storängen och intog en enkel måltid utomhus med erforderliga avstånd enligt gällande restriktioner med anledning av pågående pandemi.

Högtidsloge

Högtidslogen skall genomföras lördagen den 28 maj 2022 i Valdemarsviks Kyrka.