4 Logeklenoder

 

Dok1.docx

Doc3.docx

dok5.docx

dock6.docx

dok7.docx

Logen lät tillverka en ÖM-kedja som finansierades av klubbkassan. Den visade sig vara väldig tung och obekväm att bära varför den idag har monterats på en träplatta. Idag bär ÖM en betydligt smidigare kedja vid brödramåltiderna.

 

dok8.docx

dok9.docx

Öglekors i golvet

Ankh () var den hieroglyf som stod för ordet ʿnḫ, d.v.s. livetGudar i den egyptiska mytologin kunde bära den i öglan eller hålla en i varje hand korslagda över bröstet. Latinska uttolkare har tolkat symbolen som crux ansata, ett ”kors med ett handtag”.

Logesalen

Kläppen på dörren till logesalen

Fönstret till recipient rummet

  • Brodershand

1976-03-04 StSkM Curt Weman har till Logen skänkt en egenhändigt träsnidad Brodershand. Gåvan kommer att finnas i recipiendrummet.

ÖM/UM klubborna

dok11

 

Dok13

Dok17


  • CM stav

1992-02-13 Vid ÄM-installationen installerades logens nya CM-stav. Staven finansierades av medel efter arvet från br Nils Lundberg

  • Penninginsamlingshåvar

1972-02-17 Logen mottog en gåva av Brr Erik Olsson, Valfrid Tingström och Sven-Olov Amundsson. Gåvan bestod i 2 penninginsamlingshåvar.

 

Dok18

Dok19

Dok20

Dok21

Dok22

Dok23

Dok24